"Når noen tar ansvar og prøver å løse problemene, må vi andre stille opp..."