Du er IKKE naiv

"Du er naiv"

"Det vil ikke hjelpe." "Dine handlinger vil ikke endre noe" "Du kan ikke endre verden"

Dette kan like så godt være selvdestruktive tanker, som vi alle av og til har. Men faktum er, at dette er kommentarer jeg har fått høre av andre. Ofte er det ikke så direkte, men likevel vet jeg at det er det de indikerer.