top of page

Operasjon Dagsverk river ned vegger

Årets Operasjon Dagsverk går til traumebehandling og opplæring i likestilling og rettigheter, for palestinske ungdommer.

Palestinske ungdommer møter vegger overalt. Konflikten mellom israelere og palestinere har ført til bygging av betongvegger og gjerder både rundt og inne på palestinske områder. Mange palestinske ungdommer arresteres for steinkasting mot israelske soldater, og sitter bak israelske fengselsvegger i flere måneder uten at de er blitt dømt. I demonstrasjoner mot den israelske okkupasjonen møter de en vegg av israelske soldater, som bruker tåregass og gummikuler til å kontrollere folkemengden.

(Foto av Eidbjørg Søreide)

Men ikke alle vegger er fysiske. Etter lange fengselsopphold sliter mange ungdommer med traumer. Noen klarer ikke konsentrere seg om oppgaver på skolen, eller å ha gode opplevelser med vennene sine. Psykiske sperrer kommer i veien for det livet de ønsker å leve. Forventningene det palestinske samfunnet har til kvinner, er vegger ungdommer kræsjer mot hver eneste dag. Unge kvinner blir sett rart på om de sykler fra A til B, fordi kvinner liksom ikke skal sykle. I tillegg er mange palestinske lover diskriminerende, og det er få kvinnelige palestinske politikere. Når politikken blir styrt av menn, er det små sjanser for at beslutningene som blir tatt møter kvinners behov og interesser på en god måte.

(Foto av Anette Bærheim)

Når de prøver å engasjere seg politisk, møter palestinske ungdommer andre vegger. Mange kan ikke bruke rettighetene sine som politisk verktøy for å skape seg en bedre fremtid, fordi de rett og slett ikke vet hvilke rettigheter de har. Korrupte palestinske ledere som ikke slipper demokratiet til, blokkerer ungdommers mulighet til å påvirke sin egen hverdag på en positiv måte.

Årets OD-prosjekt bryter ned disse veggene. Gjennom traumebehandling får ungdommer muligheten til å fri seg fra de vonde opplevelsene de bærer på. Gjennom arbeid for kvinners rettigheter forandres de diskriminerende forventningene og lovene som står i veien for kvinners deltakelse i samfunnet. Gjennom opplæring i rettigheter og demokrati, får palestinske ungdommer muligheten til å forandre sin hverdag med demokratiske verktøy

På den måten bidrar OD til at palestinske ungdommer får frihet til å leve. Tusen takk til alle som jobber på OD-dagen!

Gjesteinnlegg av

Øyvind Skjerdal

#Palestina #Medmenneskelighet

Relaterte innlegg

Se alle
Siste innlegg
bottom of page